INDEX
I
II
III
IV VVI


Diversity 
Gallery Bronda
  Helsinki  2018


Linnunradan tähtien lukumäärä tunnetaan paremmin kuin planeettamme kasvi- ja eläinlajien määrä. Eliölajeja arvioidaan olevan viidestä kahdeksaan miljoonaa, ja suuri osa niistä on vielä tieteelle tuntemattomia.

Lajeja syntyy ja häviää kaiken aikaa. Sukupuuttonopeus on kuitenkin ihmisen vaikutuksesta noin tuhatkertainen luonnolliseen tilanteeseen verrattuna. Kuinka monta lajia ehdimmekään menettää ilman tietoa niiden olemassaolosta?

Elämä luonnollisessa ekosysteemissä rakentuu yksilöiden kilpailun sijasta yhteisön varaan. Eliöt muodostavat kudelman kaltaisen kokonaisuuden, emmekä tiedä, kuinka paljon yksittäisiä solmuja voi purkaa, ennen kuin kokonaisuus rikkoontuu.

Monimuotoisuus on elämän keino varmistaa jatkuvuus kaikissa olosuhteissa.


In Summa
Gallery Bronda  Helsinki  2016
Oli aika, jolloin luontoa tuli lähestyä ihmishahmoisten henkiolentojen kautta. Paikan hengiltä – genius loci – oli kysyttävä lupa metsästykseen tai puiden kaatamiseen. Jos ympäristöä muokattiin, se tehtiin kunnioittaen ja tarpeen sanelemana.

Jos luonto ottaisi tänään ihmisen hahmon ja puhuttelisi meitä, mikä olisi sen sanoma? Olisiko äänensävy nuhteleva vaiko myötätuntoinen? Ilmenisivätkö tämän puheen ensi sanat nousevan myrskyn tavoin?

Sanotaan, että vain ihmisellä on luontosuhde, kaikki muut lajit ovat osa luontoa. Vaikka koemme erillisyyttä, olemme riippuvaisia luonnon tasapainosta. Mikä vahingoittaa ympäristöä, vahingoittaa myös meitä itseämme. Olisiko mahdollista tulla erottamattomaksi osaksi luontoa, sulautua maisemaan?Illusio
Verlan tehdasmuseo  Kouvola  2015


Natura
Gallery Bronda  Helsinki  2014

Natura on kunnianosoitus luonnon kauneudelle, arvolle ja voimalle.

Luonnon kauneus välittää viestiä: tämä on arvokasta, tällä on merkitystä. Sen arvo käsitetään kuitenkin helposti välinearvoksi itseisarvon sijaan. Syntyy kuvitelma luonnon yläpuolella olemisesta, harha luonnosta pelkkänä raaka-aineiden lähteenä. Jos luonnon tasapainoa ei kunnioiteta, saattaa edessä olla muistutus luonnon voimasta.

Taiteessa kaiken merkityksellisen voi oppia luontoa jäljittelemällä. Ulkoisen jäljentämisen jälkeen tulee sisäisen kokemuksen ja muistikuvan esiintuominen. Luonto – mestarien mestari – on pysyvästi ajankohtainen.INDEX
I
II
III
IV VVI